A

MALARSTWO

 Eugeniusz Mucha

Malarstwo - Eugeniusz Mucha

Wernisaż: 29 listopada (czwartek), godz. 17:00

29 listopada 2001 – 6 stycznia 2002, sala kameralna

Twórczość Eugeniusza Muchy należy do najbardziej niezwykłych zjawisk w polskim malarstwie współczesnym. Jego odrębny dziś, indywidualny styl malarski nawiązuje do prowincjonalnego malarstwa barokowego i sztuki ludowej. Posługuje się Mucha formą naiwną, a mimo to tworzy dzieła o wielkim napięciu emocjonalnym. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich twórców malarstwa o tematyce religijnej. Artysta tworzy własne interpretacje tematów sztuki sakralnej i metaforyczne przedstawienia losu i roli człowieka. Obrazy są zawsze jego najbardziej osobistą wypowiedzią, świadectwem niezwykłej duchowości.

 Urodzony w 1927 roku w Niewodnej koło Krosna. W 1955 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym. Jest autorem ponad 20 wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem około 70 wystaw zbiorowych malarstwa w kraju i za granicą. Prace znajdują się w zbiorach muzeów w Krakowie, Radomiu, Lublinie, Rzeszowie, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i Europie.