A

II OLSZTYŃSKIE BIENNALE PLASTYKI - "O MEDAL PREZYDENTA"

II Olsztyńskie Biennale Plastyki "O Medal Prezydenta"

Prezentacja twórczości artystów środowiska olsztyńskiego oraz regionu warmińsko-mazurskiego z ostatnich dwóch lat. Konkurs i wystawa organizowana jest z inicjatywy i we współpracy z olsztyńskim okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Podstawowym zadaniem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja miejscowego środowiska artystycznego, konfrontacja postaw twórczych, a także zobrazowanie publiczności olsztyńskiej stanu rodzimej plastyki.

W jury II Olsztyńskiego Biennale Plastyki "O Medal Prezydenta", uczestniczyli:

Przewodniczący: prof. artysta malarz - Mieczysław Ziomek
prof. artysta rzeźbiarz - Zdzisław Pidek
adiunkt II stopnia, artysta malarz - Maria Targońska 
prof. artysta malarz - Bronisław Pietruszkiewicz
mgr historii sztuki - Ewa Urbańska
mgr Marek Kłos

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:


    GRAND PRIX - MEDAL PREZYDENTA: Mirosława Smerek - Bielecka

 


KATEGORIA: MALARSTWO, TKANINA

♦ MALARSTWO:

Wyróżnienie: Jerzy Wojciech Bielecki

 

Wyróżnienie: Marek Szczęsny 

 

oraz

Akt z lustrem, olej, płótno, 130x180 cm


♦ TKANINA

Nagroda: Izabella Janiszewska-Obarek 

Za zestaw prac: Bez tytułu, jedwab, 90x200 cm 
Bez tytułu, jedwab, 90x200 cm
Bez tytułu, jedwab, 90x200 cm


 KATEGORIA: RYSUNEK, GRAFIKA WARSZTATOWA

♦ GRAFIKA WARSZTATOWA

Nagroda: Małgorzata Chomicz 

oraz

Daniele, techn. metalowa własna, 100x70 cm


♦ RYSUNEK

Nagroda: Bogdan Żukowski 

 


 KATEGORIA: RZEŹBA I CERAMIKA

♦ RZEŹBA

Nagroda: Waldemar Cichoń

 


Wyróżnienie: Roman Fus

Tors damski, czarny dąb, granit, wys. 50 cm

oraz


Tors damski, czarny dąb, wys. 70 cm
Tors męski, czarny dąb, stal, wys. 90 cm


Wyróżnienie: Barbara Lis-Romańczuk 


oraz

Linoskoczek, brąz lany, patynowany, 11x9,5 cm
Las Birnam, brąz lany, patynowany, 13x11,5 cm


 KATEGORIA:TECHNIKI NIEKONWENCJONALNE, MULTIMEDIA

 

Nagroda: Robert Listwan 

Rękopis, film animowany


Wyróżnienie: Antoni Grzybek 


 


W kategorii: Projektowanie plastyczne, nagród i wyróżnień nie przyznano.