A

MIEJSKIE DOKUFIKCJE. NIECODZIENNA MAPA OLSZTYNA

„Miejskie Dokufikcje. Niecodzienna Mapa Olsztyna"

wernisaż: 26 listopada (wtorek), godz. 18:00

26 listopada - 1 grudnia 2013, hol

 

Organizator:

Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Koordynacja projektu: Joanna Tekla Woźniak

 

Na wystawie w holu BWA zaprezentowane zostaną wybrane fotografie i filmy wykonane przez mieszkańców Olsztyna w ramach projektu Miejskie Dokufikcje. Niecodzienna Mapa Olsztyna" trwającego od września do listopada 2013 r.

„Miejskie Dokufikcje. Niecodzienna Mapa Olsztyna" to projekt fotograficzny i wideo polegający na dokumentacji serii interwencji-happeningów i warsztatów plastycznych odbywających się we wrześniu i październiku 2013 roku w przestrzeni publicznej Olsztyna z udziałem mieszkańców miasta. Wykonane w ramach projektu fotografie i filmy oraz towarzyszące im zapiski, szkice i wykonane podczas warsztatów obiekty złożą się na rodzaj wizualnej „mapy" i zostaną zaprezentowane w formie intermedialnej wystawy w listopadzie/grudniu 2013 roku w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie.

Tytuł projektu oznaczać ma niecodzienne, przewrotne podejście do dokumentowania, opisywania przestrzeni. Ma być odwróceniem sytuacji, gdzie najwięcej uwagi poświęca się miejscom reprezentacyjnym w mieście, uznanym za atrakcyjne dla turystów, promowanych na mapach i w oficjalnych folderach informacji turystycznej. W tym przypadku organizatorzy działali w miejscach nieoczywistych, niekiedy zaniedbanych lub opuszczonych, inicjując w nich działania grupowe: interwencje-happeningi czy warsztaty. Swoje działania w tych miejscach wszyscy wspólnie dokumentowali; także osoby postronne mogły wykonać swoje zdjęcia – na własnym lub użyczonym przez organizatorów sprzęcie i dodać je do wspólnej wystawy. Na projekt złożą się: cykl minimum pięciu interwencji artystycznych-happeningów w przestrzeni publicznej miasta Olsztyna, trzy warsztaty przeprowadzone z udziałem mieszkańców Olsztyna. Projekt zwieńczy wystawa dokumentacji fotograficznej i nagrań wideo przeprowadzonych działań - w holu BWA Galerii Sztuki w Olsztynie.

Projekt artystyczny „Miejskie Dokufikcje. Niecodzienna Mapa Olsztyna" zakłada próbę zwrócenia uwagi mieszkańców Olsztyna na miejsca nieoczywiste, niekiedy zapomniane, a jednocześnie na możliwość samodzielnego, kreatywnego wpływania na najbliższe otoczenie. Składające się na projekt happeningi, działania warsztatowe i wystawa mają na celu skłonienie widzów-mieszańców Olsztyna nie tylko do przemyśleń, ale i do podjęcia kreatywnego działania oraz prób twórczego przekształcania przestrzeni publicznej.