A

PRZEJŚCIE

 IIzydor Borys

Izydor Borys - Przejście

14 grudnia - 21 stycznia, sala kameralna

Kurator: Małgorzata Bojarska-Waszczuk

 

Podczas wernisażu wystąpi Mateusz Cwaliński. Muzyk, multiinstrumentalista, nauczyciel akordeonu i elektronicznych instrumentów klawiszowych w szkole muzycznej Yamaha w Olsztynie, pianista w kwartecie jazzowym MC Kwadrat. Jest absolwentem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki w 2017 r. Podczas koncertu zaprezentuje autorskie kompozycje na akordeon.

W mojej pracy wymiennie stosuję dwie techniki ceramiczne. Pracuję w glinie papierowej oraz w tradycyjnym „szamocie”. Zastosowany materiał ma ogromny wpływ na stronę formalną moich prac. Rzeźby wykonane z gliny papierowej charakteryzują się ażurową i delikatną formą. Rzeźby szamotowe charakteryzują się bardziej zwartą formą, chociaż i tutaj poszukuję nowych rozwiązań formalnych. Za pomocą różnych zabiegów staram się obalać mit o niemożliwości tworzenia z szamotu form lekkich i odmaterializowanych. W moich rzeźbach ceramicznych najważniejszą rolę pełni forma, kolor jest jedynie jej dopełnieniem.

PRZEJŚCIE to tytuł, który jest oczywiście przenośnią i prowokacją do głębszych rozważań nad różnymi jego aspektami w kontekście moich prac.
- W aspekcie czysto materialnym, gdzie materiał z którego wykonana jest rzeźba – glina, przechodzi swoistą przemianę. Począwszy od momentu wydobycia jej z ziemi, poprzez obróbkę w rękach twórcy, suszenie i wypalanie. Zmienia swój stan fizyczny, swoje właściwości, formę, zapach, kolor.
- W aspekcie tajemnicy tworzenia, gdzie w wyniku wyobraźni artysty, osobistych doświadczeń, wiedzy i dążenia do określonych celów połączonych z czynnikiem materii, następuje przemiana zarówno artysty jak i jego dzieła. Jest swoistym zapisem tego procesu, odczytywanym w sposób subiektywny przez odbiorcę.
- W aspekcie przemiany formy, gdy archetypiczne formy kokonów czy też wywodzące się z tych form fantomy łodzi przeradzają się w formy bardziej lub mniej otwarte, niejednokrotnie podświadomie cytowane ze świata przyrody. Ulegają metamorfozie kształtów skompensowanych lub rozproszonych 
- W aspekcie symboliki prac - nieoczywistej, intuicyjnej, wypowiedzianej językiem abstrakcji./ IB

Izydor Borys. Urodzony 19 listopada 1965 roku w Reszlu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego w 1991 roku. Od 1995 roku asystent w Pracowni Rzeźby Wyższej Szkoły Pedagogicznej a potem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2003 roku pracuje na stanowisku adiunkta. Należy do ZPAP, Stowarzyszenia „Areszt Sztuki” i Fundacji „Wyłom”. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych. Głównym obszarem twórczych działań jest rzeźba tworzona w tworzywie ceramicznym. Ma na swoim koncie również realizacje monumentalne. Jest autorem pomnika Św. Jana Pawła II dla polskiej parafii w Copiaque, Nowy York oraz kompozycji rzeźbiarskiej pt. „Żurawie” dla Portu lotniczego w Szymanach, 2015 r. W 2016 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrodę Prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury - za całokształt pracy twórczej w dziedzinie plastyki.