A

ARTYŚCI DZIECIOM

Artyści dzieciom

Wernisaż: 06 czerwca (czwartek), godz. 17:00

06 czerwca – 30 czerwca, sala główna

W wystawie biorą udział: Antoni Boratyński, Stasys Eidrigevicius, Elżbieta Gaudasińska, Mira Smerek-Bielecka, Janusz Stanny, Józef Wilkoń

We współczesnym świecie kształtowanym w przeważającej części przez media, reklamę i komercyjny rynek - książka, film czy podręcznik kierowane do dzieci, za mocno opierają się w swym obrazie plastycznym właśnie na przeciętności, kiczu, a za mało na sztuce, nawet tej pojętej bardzo tradycyjnie.

Wystawa "Artyści Dzieciom" pokazuje, jak piękna, wartościowa może być oferta plastyczna dla dzieci, jeśli jej twórcami są Artyści. Obecnie, w reformowanej polskiej szkole redukowane są lekcje sztuki. Niestety dzieje się tak, chociaż powszechnie wiadomo, jak ważna jest edukacja plastyczna młodego pokolenia, kształtowanie ich obrazu świata poprzez poznawanie historii kultury, rozwoju sztuki, idei humanizmu.

Wystawa, prezentowana szerokiemu odbiorcy ma za zadanie poruszyć problem oferty sztuki kierowanej do dzieci i młodzieży, a zatem także percepcji sztuki poprzez młode pokolenie i jego edukacji plastycznej.