A

KALENDARIUM WYSTAW 1986 r.

1. Andrzej Mleczko                                                                                               16 I-2 III 1986

2. Henryk Waniek – rysunek                                                                              7 III-23 III 1986

3. Jan Cybis – malarstwo, rysunek                                                                     4 IV-11 V 1986

4. XII Konkurs im.J. Spychalskiego                                                                    16 V-2 VI 1986

5. Jerzy Duda Gracz – malarstwo                                                                      5 VI-6 VII 1986

6. Paweł Lasik – malarstwo                                                                          11 VII-10 VIII 1986

7. „Figury i przedmioty”                                                                                  14 VIII-14 IX 1986

8. „Biblioteki dla wszystkich”                                                                             20 IX-13 X 1986

9. Kolekcja dwumiesięcznika „Sztuka”                                                               16 X-9 XI 1986

10. Barbara Hulanicka – tkanina                                                                      13 XI-7 XII 1986

11. Wystawa Polenerowa Grunwald’86                                                    12 XII 1986-11 I 1987