A

WYKŁAD: POD PRĄD - ARTYSTYCZNE PROJEKTY INNEJ PRZYSZŁOŚCI.

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 14 czerwca (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Ciąg dalszy cyklu wykładów o sztuce współczesnej kierowanych do młodzieży i dorosłych. Prelekcje dotyczą najważniejszych i najciekawszych tendencji w sztuce tworzonej współcześnie. W przystępny sposób staramy się przybliżyć słuchaczom zagadnienia sztuki najnowszej, by ułatwić odbiorcom kontakt zarówno z dziełami jak i przybliżyć sylwetki ich twórców. W nowej odsłonie spotkań współpracujemy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kolejne spotkanie pt. "Pod prąd. Artystyczne projekty innej przyszłości" odbędzie się 14 czerwca o godz. 17:30. Wykład poprowadzi dr Ewa Gładkowska.

Wykład poświęcony będzie koloniom artystycznym, gdzie od końca XIX wieku aż po nasze czasy tworzyły się alternatywne projekty życia. Wegetarianizm, nudyzm, biodynamiczna uprawa roli, kwestie wyzwolonego ciała - te wszystkie zjawiska ujawniły się już przy końcu XIX wieku, dając zaczyn zjawiskom i ideom artystycznym rozwijającym się współcześnie. 

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.