A

RZECZYWISTOŚĆ I WYOBRAŹNIA. 30 lat istnienia Instytutu Sztuk Pięknych

Otwarcie: 11 marca (czwartek)

11 marca - 6 czerwca | sala główna

* W związku z panująca sytuacją otwarcie wystawy, które odbędzie się 11 marca (czwartek), dostępne będzie dla naszych gości w wersji online o 18:00 na naszym Facebooku oraz kanale YouTube. O możliwości zwiedzania wystawy będziemy informować Państwa na bieżąco.

Współpraca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie

 

Trzydzieści lat istnienia Instytutu Sztuk Pięknych to okazja do podsumowań, a także refleksji na temat roli sztuki w życiu człowieka, jak i całych społeczeństw. Instytut Sztuk Pięknych, funkcjonując w strukturach akademickich, najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1999 roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przeszedł wiele przeobrażeń, nieustannie wzmacniając swoim potencjałem rolę uczelni w kształtowaniu przyszłości naszego regionu, kraju, a w szerszej perspektywie świata.

W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez rozwój gospodarczy i technologiczny związany z produktem, jesteśmy szczególnie narażeni na jednokierunkowe widzenie świata, którym rządzą prawa ekonomii i rynku. Podnoszenie poziomu i jakości życia niebezpiecznie zawęża się do aspektów materialnych. Dlatego sztuka jest tak ważna dla harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa. Sztuka bowiem ma moc wyrwania z uśpienia, znużenia codziennością. Stawia pytania o sens, dotykając, często w sposób kontrowersyjny, tematów tabu. Wytrąca z torów myślenia, do których byliśmy przyzwyczajeni. Dostarcza bodźców do zmiany kierunku. Inspiruje, a tym samym otwiera nowe perspektywy, które można przełożyć na jakość życia codziennego. Sztuka potrafi pobudzić intelektualnie i emocjonalnie, a poruszeni emocjonalnie, możemy dokonać realnej zmiany, redefiniując własne człowieczeństwo i siłę jego wzrastania ku lepszym wizjom istnienia świata.

Z okazji Jubileuszu otwarta zostaje wystawa prezentująca aktualne dokonania twórcze artystów związanych z Instytutem Sztuk Pięknych. Na wystawie zobaczyć można szerokie spektrum działań w takich obszarach jak projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, rzeźba, grafika warsztatowa, malarstwo, które w oparciu o wielokierunkowe wzajemne przenikanie się rzeczywistości i wyobraźni, stawia pytanie o źródła inspiracji, stając się mottem przewodnim obchodów trzydziestolecia istnienia Instytutu Sztuk Pięknych.

 

dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych

 

 

UCZESTNICY WYSTAWY:

dr hab. Zygmunt Droński, prof. UWM / dr hab. Małgorzata Chomicz, prof. UWM / dr hab. Antoni Grzybek, prof. UWM / dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM / dr hab. Wioletta Jaskólska, prof. UWM / dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM / dr hab. Piotr Obarek, prof. UWM / prof. dr hab. Janusz Połom / dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM / dr hab. Aleksander Woźniak, prof. UWM / dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM / dr hab. Maja Baranowska / dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz / dr hab. Andrzej Popiel / dr Izydor Borys / dr Jarosław Bujny / dr Anna Drońska / dr Jan Rogało / dr Miłosz Piotrowski / mgr Maciej Łojewski / mgr Zbigniew Urbalewicz / mgr Marcin Piotrowicz oraz zaproszeni goście