Twórczość Eugeniusza Muchy należy do najbardziej niezwykłych zjawisk w polskim malarstwie współczesnym. Jego odrębny dziś, indywidualny styl malarski nawiązuje do prowincjonalnego malarstwa barokowego i sztuki ludowej. Posługuje się Mucha formą naiwną, a mimo to tworzy dzieła o wielkim napięciu emocjonalnym. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich twórców malarstwa o tematyce religijnej. Artysta tworzy własne interpretacje tematów sztuki sakralnej i metaforyczne przedstawienia losu i roli człowieka. Obrazy są zawsze jego najbardziej osobistą wypowiedzią, świadectwem niezwykłej duchowości.

Urodzony w 1927 roku w Niewodnej koło Krosna. W 1955 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym. Jest autorem ponad 20 wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem około 70 wystaw zbiorowych malarstwa w kraju i za granicą. Prace znajdują się w zbiorach muzeów w Krakowie, Radomiu, Lublinie, Rzeszowie, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i Europie.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się 29 listopada 2001 r. o godz. 17.00

Wystawa czynna będzie do 6 stycznia 2002 roku

Pieta, 1960
olej na płótnie, 140 x 110 cm
wł. Muzeum Okręgowe w Radomiu
 
Ukrzyżowanie Piotra, 1993
akryl na płótnie, 270 x 130 cm

 
Wino, 1968
tempera na płótnie, 92 x 63 cm
 
Siewca, 1995
olej na płótnie, 116 x 89 cm
wł. Stefan Kowalówka