Prezentacja twórczości artystów związanych pracą pedagogiczną z Europejską Akademią Sztuk - prywatną, wyższą uczelnią artystyczną. EAS została założona przez Antoniego Fałata w 1992 r. Skupia wybitnych artystów, uczonych, aktywnych twórczo i naukowo, o uznanym autorytecie, jest nowoczesną placówką kształceniową o wysokim poziomie artystycznym.

23 artystów - pedagogów prezentuje w pokazie, w większości, swoje najnowsze prace.

Uczestnicy wystawy: Janusz Akermann, Stanisław Baj, Alojzy Balcerzak, Kiejstut Bereźnicki, Tadeusz Boruta, Janusz Jerzy Cywicki, Jerzy Duda Gracz, Antoni Fałat Jerzy Grabowski, Aneta Jaźwińska, Piotr Krochmalski, Zbysław Marek Maciejewski, Dariusz Mlącki, Ryszard Osadczy, Józef Panfil, Przemysław Runo, Andrzej Sadowski, Krzysztof Skórczewski, Franciszek Starowieyski, Barbara Szubińska, Waldemar Szysz, Ewa Zawadzka, Wiktor Zin.

"Mamy zaszczyt zaprezentować wystawę dzieł pedagogów Europejskiej Akademii Sztuk żegnając w ten sposób odchodzący wiek XX i witając nowy XXI. Uczelnia powstała w 1992 roku jako pierwsza w III Rzeczpospolitej niepaństwowa, o statusie akademickim szkoła artystyczna. Twórcą i założycielem jest Antoni Fałat, wybitny artysta malarz, którego dzieła znajdują się w licznych państwowych muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Ambicją fundatora było stworzenie placówki nowoczesnej, o wysokim poziomie artystycznym. W skład kadry pedagogicznej wchodzą znakomici artyści i uczeni, aktywni twórczo i zawodowo, o uznanym autorytecie i stale potwierdzających się kwalifikacjach. Rektor Fałat i grono pedagogów notują z satysfakcją sukcesy studentów, a przede wszystkim absolwentów, którzy z dyplomami magistrów sztuki opuszczają mury Europejskiej Akademii Sztuk. Wchodzą w życie artystyczne, wpisując trwały ślad w kulturę naszego kraju w postaci nagród w konkursach i udziału w wystawach malarstwa i grafiki w kraju i za granicą oraz podejmując odpowiednie funkcje zawodowo-artystyczne. Dla każdego artysty, niezależnie od wieku i stażu pracy, sprawą najwyższej wagi jest świadomość, że jego dzieło i aktywność w zderzeniu z rzeczywistością nie trafiają w próżnię, są zauważone i komentowane."

Prof. Barbara Szubińska

Jerzy Duda Gracz
"Obraz 1727 - Wieś Kamion. Prima Nocta"
olej, płyta
132 x 53 cm, 1994
 

Jerzy Grabowski
"Rozważania o symbolice cyfr - II"

technika własna
100 x 70 cm, 1994

 
Franciszek Starowiejski
"Satanis gloria maxima"
42 x 59 cm, 1699
 
Janusz Akermann
"Wycinki"

linoryt
62 x 92 cm, 1999
 
Stanisław Baj
"Matka"
olej na płótnie
73 x 92 cm, 1999
 
Kiejstut Bereźnicki
"Pieta z przyglądającym się chłopcem"

olej na płótnie
160 x 135 cm, 1986
 
Antoni Fałat
"Rodzina na tle skał"
olej na płótnie
92 x 73 cm, 1999
 
Piotr Krochmalski
"Dobre chwile"

papier, rysunek
180 x 200 cm, 1998

 

Kuratorem wystawy jest Waldemar Szysz. Wystawę można zwiadzać codziennie, oprócz poniedziałków w godzinach od 10.00 do 17.00, w dniach od 5.04 - 6.05 br.