Idea związków bliźniaczych narodziła się w Europie krótko po II wojnie światowej. Europa poszukiwała wówczas różnych rozwiązań dla przezwyciężenia trudności. Okazało się, że najlepszym jest zjednoczenie sił; związki bliźniacze europejskich gmin służą popularyzowaniu idei europejskiego zjednoczenia. Ostatnie lata przyniosły zmiany struktur politycznych, państwowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej i Wschodniej.

Mimo wielu istniejących wciąż podziałów mamy jednak wspólną przeszłość, a nasza przyszłość przez członkostwo w Unii Europejskiej będzie coraz bardziej związana z Europą. Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe, cywilizacja europejska oraz jej wartości: wolność, prawa człowieka oraz solidarność stanowią dobre fundamenty naszych związków bliźniaczych. Specyfika kontaktów bliźniaczych polega na bezpośrednim zaangażowaniu mieszkańców gminy, organizacji i stowarzyszeń lokalnych. Zasadą tych kontaktów jest stworzenie przez władze miasta formalnych podstaw współpracy i przyjaznego klimatu do ich rozwoju.

Rola władz miasta ogranicza się jednak tylko do oficjalnych umów i wizyt, które później stanowią jedynie pożywkę pielęgnującą i podtrzymującą formalne więzi. Jedną z dziedzin, która najbardziej integruje jest sztuka, wolna od wszelkich barier politycznych i światopoglądowych. Po raz pierwszy w historii kontaktów miast partnerskich, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie podjęła się trudu zorganizowania prezentacji artystów z zaprzyjaźnionych regionów, stwarzając w ten sposób jeszcze jedną okazję wzajemnego poznania naszych kultur, a tym samym rozszerzenia współpracy o działalność wystawienniczą.

 

Wernisaż wystawy odbył się 2 sierpnia 2001 r. o godz. 17.00.

Wystawa czynna była do 2 września 2001 roku.