Wystawa twórczości Izabelli Janiszewskiej-Obarek
9 grudnia - 2 stycznia 2005

Do Olsztyna przyjechała z rodzinnego Przemyśla, jako absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, z dyplomem uzyskanym w 1977 roku w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego i aneksem - wyróżnieniem sygnowanym przez Pracownię Malarstwa prof. Jerzego Tchórzewskiego. Miała już wtedy na swoim twórczym koncie udział w Międzynarodowym Biennale Plakatu w Zachęcie i stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1983 roku.

W latach następnych bierze udział w licznych krajowych i zagranicznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Najważniejsze z nich to: "Sztuka polska XX wieku" w Muzeum Warmii i Mazur (1989), konkurs "O Medal Prezydenta Olsztyna" w BWA ( trzykrotna nagroda ), wystawa członków ZPAP w Chateauroux we Francji (1990), prezentacja rysunku i malarstwa w Bradley University w Stanach Zjednoczonych (1996), Galeria Jednego Obrazu MWiM (2000), "Tkanina inspirowana twórczością Stanisława Moniuszki" w pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie (2002), tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (2002), "Wystawa rysunku i malarstwa na jedwabiu w Kaliningradzie (2003).

Obecnie jest adiunktem w Pracowni Projektowania Graficznego Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie. Wśród studentów uchodzi za pedagoga-artystę uczulającego ich wrażliwość na kolor i formę dzieła.

 

Portret
płótno, technika mieszana

 

Portret
płótno, technika mieszana

 

Portret
płótno, technika mieszana

 

 

Wernisaż wystawy - 9 grudnia 2004 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 2 stycznia 2005 r.