Wystawa fotograficzna "Historia pod tytułem Newsweek"

Wystawa jest przeglądem historycznych wydarzeń i zjawisk, które stały się tematami okładek Newsweeka. Wybór obejmuje ponad 300 zdjęć z lat 1933-2001.

Na wystawie znajdują się plansze poświęcone zarówno podbojom Hitlera czy wojnie w Wietnamie, jak i upowszechnianiu się tabletki antykoncepcyjnej oraz karierze Beatlesów.

Oprócz podpisów po fotografiami, każdy wątek opatrzony został krótkim komentarzem. Wystawa ukazuje amerykańską perspektywę widzenia dziejów, w której np. szczególną uwagę poświęca się sytuacji na Dalekim Wschodzie.

 

 

 

 

Wernisaż wystawy - 13 maja 2004 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 13 czerwca 2004 r.