Dobro i piękno. Forum Malarstwa Polskiego

Celem Forum Malarstwa Polskiego jest kształtowanie wizerunku rodzimego malarstwa w kraju i za granicą. Artyści obrali ambitny temat: ideę kontemplacji w malarstwie. Ze spotkania wybitnych twórców współczesnego malarstwa zrodziła się interesująca prezentacja indywidualnych postaw wobec piękna i metafizyki.

Artystów, autorów eksponowanych dzieł, łączy poszukiwanie prawdy wewnętrznej, własnej tożsamości oraz głęboka wiara w sens tworzenia. W III Forum Malarstwa Polskiego uczestniczą m.in.: Piotr Błażejewski (Wrocław), Franciszek Maśluszczak (Warszawa), Stanisław Tabisz (Kraków), Lech Wolski (Toruń), Kazimierz Rochecki (Toruń).

 

Franciszek Maśluszczak "Zatrzymanie Julii Serdak", 2003

 

 

Wernisaż wystawy - 8 lipca 2004 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 1 sierpnia 2004 r.