Jan Wołek - malarstwo i ... inne opowiadania
2. 10 - 30. 10

Jan Wołek - malarz, poeta, pieśniarz nurtu zwanego "poezją śpiewaną". Równolegle uprawia różne dziedziny sztuki. W dziedzinie twórczości plastycznej debiutował jako autor rysunków satyrycznych, ilustracji książkowych, równocześnie uprawiał malarstwo sztalugowe, które wkrótce zaczęło być i pozostaje dominującym w jego twórczości.

Uprawia malarstwo realistyczne, głownie pejzaż i martwą naturę, o świetnym wyczuciu kolorystycznym, przesycone światłem, umiłowaniem do pięknych krajobrazów miasteczek, pól i łąk. Ulubionym motywem w jego malarskiej twórczości jest Kazimierz Dolny i jego najbliższe okolice.

Jan Wołek urodził się w 1954 roku w Warszawie, studiował estetykę w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, jest laureatem wielu nagród na festiwalach poezji śpiewanej, autorem piosenek, książek, ale także laureatem nagród w dziedzinie malarstwa (m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki).

 

 
Wernisaż wystawy - 2 październik 2005 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 30 październik 2005 r.