Krzysztof Kuli¶ - malarstwo
3 luty - 27 luty 2005 r.

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W 1970 roku uzyskał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1973 roku jest dyrektorem BWA w Nowym S±czu i Prezesem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Jest członkiem ZPAP, Stowarzyszenia Animatorów Kultury oraz Honorowym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym S±czu. Uprawia malarstwo i scenografię. Zajmuje się również upowszechnianiem sztuki. Krzysztof Kuli¶ wielokrotnie był nagradzany oraz wyróżniany za działalno¶ć artystyczn± i społeczn±. Jest on autorem wielu scenografii teatralnych. W 1985 roku zrealizował autorski spektakl teatralny "M±twa" Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego. Prace Krzysztofa Kulisia znajduj± się w zbiorach instytucji i osób prywatnych w kraju i za granic±: w Watykanie, Francji, Turcji, Niemczech, Hiszpanii, Jugosławii, Szwecji, Izraelu i USA.

Na wystawie Kuli¶ zaprezentuje swoje barwne i ekspresyjne pejzaże - malarstwo olejne, pastel oraz akwarele.

Gdzie¶ za Elbl±giem II
olej

 

Wieczór nad Zatok±
olej

 

 

Wernisaż wystawy - 3 luty 2005 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 27 luty 2005 r.