Renata Bonczar - malarstwo
9. 06 - 3. 07

Wystawa malarstwa interesującej artystki z południa Polski. Urodzona w Katowicach, ukończyła katowicki wydział grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskując w1980 roku, w pracowni Jerzego Dudy Gracza. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki, jest m.in. laureatką Medalu na 50 Salonie des Artistes Du Hurepoix w Paryżu, w 1996 roku; nagrody na XIV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. J. Spychalskiego w Poznaniu, w 1987 i 1988 roku, I Nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Malarskim w Katowicach, w 1985 roku, Nagrody Artystycznej Wojewody Katowickiego. Wystawia swoje obrazy w Polsce i z powodzeniem za granicą, prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych, wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Uprawia malarstwo abstrakcyjne inspirowane pejzażem, formami organicznymi o bogatej, wysmakowanej kolorystyce, ciekawej fakturze, znakomite warsztatowo. Wystawa w Galerii BWA będzie pierwszą prezentacją twórczości artystki wobec olsztyńskiej publiczności.

 

 

 

Wernisaż wystawy - 9 czerwca 2005 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 3 lipca 2005 r.