Marek Radke
4. 08 - 4. 09

www.art-radke.de

Wystawa artysty związanego z naszym miastem. Marek Radke, urodzony w 1952 roku, studiował w latach 1972-75 na Uniwersytecie Gdańskim oraz w latach 1975-77 na UAM w Poznaniu. Od 1984 mieszka w Niemczech. Zrealizował ponad 20 wystaw indywidualnych, współpracując ze znanymi galeriami w Kolonii, Padeborn, Bielefeld, Antwerpii i Nowym Jorku. Podstawową cechą, a jednocześnie głównym walorem twórczości Marka Radke jest duża wrażliwość kolorystyczna, połączona w trudny do rozdzielenia sposób z subtelną, nieśmiałą poetyką. We wszystkich jego, geometrycznie budowanych obrazach, nie ma ani regularnych figur, ani precyzyjnie wyprowadzonych konturów, ani linii prawdziwie prostych czy symetrii, która by świadczyć mogła chociaż o dążeniu do osiągnięcia geometrycznej doskonałości. W jego interpretacji wszystko nabiera płynnej swobody, miękkości, intymnego ciepła. Radke nie jest konstruktywistą. On nie kieruje się w sztuce intelektem, ale emocjami doznań i wzruszeń.

 

 

 

 
Wernisaż wystawy - 4 sierpnia 2005 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 4 września 2005 r.