Michał Kli¶ - plakaty
7 grudnia - 7 stycznia 2007

Michał Marian Kli¶

Grafik, plakacista, nauczyciel akademicki, profesor katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Urodzony w 1945 roku w Bielsku-Białej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Od 1974 roku jest nauczycielem akademickim i organizatorem nowych placówek dydaktycznych w katowickiej Filii ASP w Krakowie. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Rektora usamodzielnionej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest jurorem krajowych i zagranicznych konkursów malarskich, na plakat i grafikę projektow±, członkiem rad programowych biur wystaw artystycznych. Brał udział w ponad 150 wystawach w kraju i za granic±. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 

 

Zdjęcia z wernisażu wystawy w Galerii BWA

 

   
 
Wernisaż wystawy - 7 grudnia 2006 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 7 stycznia 2007 r.