Wobec Wyspiańskiego - wystawa zbiorowa
3 kwietnia - 4 maja 2008

W 2007 roku obchodzono setną rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Kontynuacją obchodów, przypomnieniem ogromnego dorobku jednego z największych polskich artystów jest wielowątkowa wystawa "WOBEC WYSPIAŃSKIEGO". Kluczowym słowem jest tutaj WOBEC, które ukazuje nie tylko część dorobku Wyspiańskiego, ale bycie wobec jego dorobku literackiego - reżyserów, scenografów, aktorów. Być wobec twórczości, artystycznej, plastycznej próbują także artyści współcześni. Bycie WOBEC rodzi wiele ciekawych interpretacji, myśli, spostrzeżeń, kreacji.

Wystawa składa się z trzech części, które eksponowane razem, uzupełniając się i przeplatając, tworzą wątki pokazujące różne aspekty twórczości Wyspiańskiego. Pierwsza część wystawy to oryginalne prace Stanisława Wyspiańskiego, pastele, litografie, rzeźby, użyczone z muzeów (m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Gdańsku, Muzea Okręgowe w Bydgoszczy, Radomiu, Opolu). Inny aspekt twórczości Stanisława Wyspiańskiego jako dramatopisarza, poety, inscenizatora, twórcy nowoczesnego teatru polskiego, zasygnalizowano wybitnymi projektami scenografii autorstwa Krystyny Zachwatowicz-Wajdy oraz szkicami Andrzeja Wajdy. Trzecia część, to bardzo oryginalna, a zarazem kluczowa próba twórczego odniesienia się do dorobku Stanisława Wyspiańskiego. Obejmuje dzieła 17 autorów, artystów - pedagogów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

wyspianski

Stanisław Wyspiański, Portret pani Solskiej, 1904
pastel, tektura, 64x48 cm,
ze zbiorów Muzeum Nardowego w Gdańsku

 

wyspianski

St. Wyspiański, Widok na Kopiec Kościuszki
pastel, papier, kolekcja prywatna,
depozyt z Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Pomysłodawca i autor scenariusza a zarazem jeden z twórców prof. Adam Brincken, do "duchowej uczty z Wyspiańskim" zaprosił: Zbigniewa Bajka, Andrzeja Bednarczyka, Grzegorza Bednarskiego, Joannę Kaiser, Łukasza Konieczko, Piotra Korzeniowskiego, Leszka Misiaka, Jana Pamułę, Stanisława Rodzińskiego, Mirosława Sikorskiego, Edytę Sobieraj, Zbigniewa Sprychę, Stanisława Tabisza, Dariusza Vasinę, Jacka Waltosia oraz Adam Wsiołkowskiego.

wobec wyspianskiego

Jan Pamuła, Dla Stanisława Wyspiańskiego
grafika cyfrowa, 2007

 

Poszczególni artyści zaprezentowali prace o różnej ikonografii, charakterze oraz stylistyce. Miała to być interpretacja wielkiego dzieła artysty, artystyczna odpowiedź oraz złożenie hołdu artyście genialnemu. Można zatem zobaczyć aranżacje przestrzenne, instalacje, projekty, obrazy scenograficzne, oraz klasyczne obrazy sztalugowe na płótnie, jak również rysunki i grafiki. Inspiracje dotykają różnych aspektów twórczości Wyspiańskiego, od rozwiązań formalnych w kompozycji malarskiej, poprzez zgłębianie tematów np. motyw szafirowej pracowni, czy słynny Zielnik.

wobec wyspianskiego

Mirosław Sikorski, Alfabet
akwarela na papierze, 2007

 

Kuratorami wystawy są: Anna Król oraz Adam Brincken.

Wystawie towarzyszy katalog prac artystów krakowskiej ASP, wydany przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Współorganizatorzy wystawy:

  • Galeria Malarstwa Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie
  • Archiwum Andrzeja Wajdy
  • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

 

   
 
Wernisaż wystawy - 3 kwietnia 2008 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 4 maja 2008 r.