O swojej twórczości

"(...) Obraz jest zawsze jakimś rodzajem transmisji niezależnie od reguł gry, jakie malarz przyjmuje lub narzuca. Dlatego ukryty lub jawny sens moich obrazów zawiera się w przekazie metaforyzowanym. Cała złożoność i wieloznaczność, jaka z tego powstaje, stanowi o sile wyrażania i pobudzania wielu kontekstów. I chociaż nie unikam konfliktu między konwencją a oryginalnością, to to, co mieści się w granicach mego dzieła, jak sądzę, wyjątkowe, bo jest w nim tyleż mistyfikacji, co arbitralnej bezpośredniości. (...)"

/Jan Pręgowski/

Urodzony w 1946 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni profesora Stanisława Borysowskiego w roku 1974. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Malarstwa Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych. Od 1996 roku prowadzi specjalizacyjną, dyplomującą pracownię malarstwa. Profesor.

Od 1977 roku stale wystawia swoje prace w kraju i za granicą. Jest autorem ponad 22 wystaw indywidualnych. Wielokrotnie uczestniczył w wystawach sztuki polskiej za granicą, plenerach malarskich i wystawach poplenerowych.

 

Wernisaż wystawy - 6 lutego 2003 r. o godz. 17.00

 

Prognoza - 2002
olej na płótnie, 130 x 110 cm