Janusz Kaczmarski - malarstwo - wystawa retrospektywna
7.07 - 31.07

Wielka wystawa monograficzna, retrospektywna twórczości artysty malarza, pedagoga uczelni artystycznych. Janusz Kaczmarski urodził się w 1931 roku w Warszawie, studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Leningradzie, dyplom uzyskał w Kijowskim Instytucie Sztuk Pięknych w 1956 roku, w pracowni prof. Aleksieja Szowkunienki. Po powrocie do Polski wystawiał z grupą malarzy "Powiśle", następnie w latach 1962-1976, z Grupą Malarzy Realistów. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, ogólnopolskich, tematycznych, festiwalowych oraz w prezentacjach sztuki polskiej za granicą.

W latach 1981-1987 wziął udział w bojkocie oficjalnej kultury w Polsce wystawiając jedynie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i za granicą. Od 1972 roku był wielokrotnie wybierany na prezesa Zarządu Głównego ZPAP. Od 1977 roku nauczał malarstwa w wyższych uczelniach artystycznych, w Dreźnie, Wrocławiu, Toruniu i Olsztynie.

Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w galeriach w kraju i za granicą. Prace w zbiorach muzeów narodowych, okręgowych w Polsce, muzeum w Damaszku, Hawanie oraz w licznych kolekcjach prywatnych.

 

 

Wernisaż wystawy - 7 lipca 2005 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 31 lipca 2005 r.