Antek Grzybek - Passing Time i inne prace
7.07 - 31.07.2005

Antek Grzybek - www.antek-tmd.olman.pl

Wykładowca, projektant, grafik, akcjonista, twórca filmów animowanych, veejay.
Jak sam mówi: z myśli powstają rysunki, z rysunków grafiki, z grafik animacje, a z nich improwizowane spektakle wideo.

Jeden z najciekawszych artystów związanych miejscem zamieszkania z Olsztynem. Absolwent Wydziału Wychowania Artystycznego olsztyńskiej WSP, dyplom z malarstwa z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Janusza Kaczmarskiego w 1996 roku. Od 2001 roku prowadzi zajęcia w Pracowni Projektowania Graficznego Katedry Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie. W marcu 2005 obronił doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pt. Passing Time. Cyfrowe portrety starości. Wersja statyczna i ruchoma. Zrealizował ponad 20 filmów animowanych i małych form video. Od 1993 roku prezentował swoją twórczość i działania artystyczne na ponad 40 pokazach w kraju i za granicą: na Litwie, w Holandii, Bośni i Hercegowinie,

Laureat nagród i wyróżnień:

1995 - Wyróżnienie dziekańskie za instalację malarską "Sztandary" wykonaną w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego.

2000 - Trzecia nagroda za film pt. "Dziadek" na Międzynarodowym Konkursie Filmów Ekologicznych "VIDEKO".

2001 - II Biennale Sztuki Olsztyńskiej - Wyróżnienie w dziedzinie mediów niekonwencjonalnych za instalację multimedialną "Nahorevo - widok z okna - 1999/2000".

2002 - Stypendium artystyczne Komisji Kultury Rady Miasta Olsztyna.

2003 - III Biennale Sztuki Olsztyńskiej - Wyróżnienie miesięcznika "Art & Business" za cykl plakatów wraz z publikacją na łamach magazynu w czerwcu 2003 roku.

 

 

"Moral Frequency Lamp measurer 3Hz - 70MHz"
( 110x68 cm lub 192x116 cm)

Oficer z Drugiej Wojny Światowej; nie wiadomo jakiej proweniencji, ale na pewno łajdak w młodości.  Teraz testowany wyimaginowanym "miernikiem moralności" sprawdzający "poziom" i "jakość" jego moralności oraz etyki.

 

"Starzec i schemat reaktora jądrowego"
( 110x68 cm lub 192x116 cm)

Patrzy w przeszłość i w przyszłość zarazem... Co technologia przyniesie następnym pokoleniom, jeśli schemat reaktora jądrowego jest tak skomplikowany, że wydaje się być jedynie bogatym, abstrakcyjnym ornamentem...?

 

"Taksówkarz i plakaty"
(110x68 cm lub 192x116 cm)

Metaforyczny portret starca zagłuszonego chaosem "zewnętrznej reklamy wizualnej"; jej natarczywą monotonią powtarzającego się motywu. Alienacja i wyobcowanie
gdy obraz krzyczy a nie słowa".

 

 

 

 

 

Wernisaż wystawy - 7 lipca 2005 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 31 lipca 2005 r.