"Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii z lat 1864-1944"

22 czerwca - 3 września 2006

Na liczne prośby publiczności olsztyńskiej i z poza Olsztyna w okresie letnim powtórzymy wystawę dawnych fotografii ze zbiorów prowincjonalnego konserwatora zabytków z Królewca, która cieszyła się ogromnym powodzeniem w kwietniu b.r.

Wystawa prezentuje wybór około 150 fotografii z lat 1864 - 1944, których autorami byli amatorzy i pracownicy etatowi prowincjonalnego urzędu konserwatora zabytków sztuki w Królewcu. Zbiory negatywów trafiły do polskich rąk przypadkowo, kiedy w 1945 roku, natrafiono w Toruniu na pozostawiony tam wagon wypełniony archiwaliami królewieckimi. Zbiory zabezpieczono i przekazano do Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz częściowo Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. W 1993 roku na podstawie zbiorów IS PAN powstała wystawa fotografii.

Prezentowane fotografie wykonane zostały z oryginalnych szklanych negatywów. Wybrano fotografie, które obrazowały piękno pejzażu historyczno-kulturowego dawnych Prus Wschodnich, najczęściej już utraconego, m.in. dawnego Königsberga, miasteczek pruskich, pojedynczych zabytków architektury, wnętrz kościołów, warmińskich kapliczek, mazurskiego i warmińskiego budownictwa drewnianego zespołów wiejskich.

Wystawie towarzyszy obszerny i bogato ilustrowany album w wersji polsko-niemieckiej, na który złożyły się teksty poetyckie (mała antologia poezji polskiej i niemieckiej o regionie) oraz artykuły naukowe olsztyńskich autorów poświęcone dziejom Prus, historii kolekcji królewieckiej, ponadto 129 ilustracji oraz szczegółowy wykaz eksponowanych na wystawie fotografii.

 

Królewiec, 1907-13
Nowy Zielony Most i perspektywa
ul. Vorde Vorstadt.
Fot. Oscar Bittrich

 

Królewiec, ok. 1880
Spichrz "Pod Baranem"
Autor nieznany

 

Królewiec, ok. 1905
Zaprzęgi na nabrzeżu Kai
Fot. Autor nieznany

 

Braniewo, ok. 1890-94
Ratusz Staromiejski
Fot. Adolf Boetticher

 

Prezentowane fotografie wykonane zostały z oryginalnych szklanych negatywów. Wybrano zdjęcia, które obrazowały piękno pejzażu historyczno-kulturowego dawnych Prus Wschodnich, najczęściej już utraconego, m.in. dawnego Königsberga, miasteczek pruskich, pojedynczych zabytków architektury, mazurskiego i warmińskiego budownictwa drewnianego zespołów wiejskich.

Wystawie "Atlantyda Północy" towarzyszy obszerny i bogato ilustrowany album w wersji polsko-niemieckiej, na który złożyły się artykuły naukowe olsztyńskich autorów poświęcone dziejom Prus, historii kolekcji królewieckiej oraz teksty poetyckie (mała antologia poezji polskiej i niemieckiej o regionie) ponadto 129 ilustracji i szczegółowy wykaz eksponowanych na wystawie fotografii.

W piątek, 3 marca o godz. 12.00 odbyła się dyskusja pt. "Ziemie utracone" - "ziemie odzyskane" - jak obchodzić się z "obcym" krajobrazem kulturowym" Doświadczenia Polski, Niemiec i Czech. Udział w niej wzieli Ondrej Matějka ze stowarzyszenia Antikomplex z Pragi, Gabriele Lesser (Die Tageszeitung, Warszawa), dr Maciej Górny (Instytut Historyczny PAN, Warszawa), prof. dr. hab. Norbert Kasparek (Instytut Pamięci Narodowej, Olsztyn). Całość poprowadził dr hab. Robert Traba (Warszawa / Olsztyn).

   
 
Wernisaż wystawy - 22 czerwca 2006 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 3 września 2006 r.