Andrzej Samulowski - malarstwo Michał Sawaniuk - malarstwo

 

 

 

Andrzej Samulowski (1924 - 2002) - malarstwo

Wernisaż wystawy: 4 lutego 2010, godz. 17.00
Zamknięcie wystawy: 14 marca 2010 r.

ANDRZEJ SAMULOWSKI

Artysta malarz, uprawiał malarstwo olejne, akrylowe, ścienne i pastelowe oraz rzeźbę. Urodził się 14 marca 1924 roku w Toruniu, zmarł 26 maja 2002 roku w Olsztynie. Pochodził z zasłużonej dla polskości rodziny Lucjana i Klary, z domu Westphal. Dziad, Andrzej Samulowski, działacz narodowościowy, poeta, w 1886 roku był współtwórcą "Gazety Olsztyńskiej'', wydawanej w Olsztynie przez Pieniężnych do 1939 roku, prowadził polską księgarnię w wybudowanym przez siebie domu w Gietrzwałdzie. Dom ten do dzisiaj jest w posiadaniu rodziny Samulowskich. Lata młodzieńcze spędził artysta w Toruniu i Gietrzwałdzie.
W latach 1949-1955 studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów Wacława Taranczewskiego, Czesława Rzepińskiego, Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w 1955 roku w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki. Po studiach wrócił do Gietrzwałdu, a w polskiej księgarni dziadka urządził pracownię malarską.

W 1956 roku zawarł związek małżeński z Anną Kunzendorf, historykiem sztuki z Poznania. Anna pracowała w olsztyńskim Muzeum. Z tego związku urodziły się dwie córki - Magdalena i Karolina, która ukończyła studia plastyczne i kontynuuje tradycje ojca.

Od 1957 roku aż do śmierci Andrzej Samulowski mieszkał w Olsztynie na Starym Mieście, gdzie również miał pracownię.

Był organizatorem wielu imprez artystycznych i plenerowych na terenie województwa olsztyńskiego, inspiratorem odbudowy baszty na przedzamczu olsztyńskiego zamku z przeznaczeniem na siedzibę Związku Polskich Artystów Plastyków. Aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu Okręgu i przez wiele lat działał we władzach ZPAR

Swój ponad czterdziestopięcioletni dorobek artystyczny prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Miał 24 wystawy indywidualne m.in. w Lublinie, Białymstoku, Bremie, Olsztynie. Brał udział w wystawach zbiorowych olsztyńskiego środowiska plastycznego i ogólnopolskich m.in. w wystawie młodych artystów "Arsenał" (Warszawa 1955); Festiwal Malarstwa Współczesnego (Szczecin, 1962, 1964, 1970, 1976, 1978). Wystawiał na pokazach grupowych na Węgrzech, w Anglii, Belgii, Francji, w Niemczech.

Jako animator życia artystycznego był organizatorem wielu spotkań i sympozjów artystycznych, w których uczestniczyli artyści z różnych krajów europejskich. Uczestniczył w plenerach w Białowieży, Solinie; był komisarzem plenerów malarskich we Fromborku, Piaskach i Mielnie.

Wyróżniony został nagrodą artystyczną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie (1962) i Złotą Odznaką ZPAP (1976). Na konkursach organizowanych przez olsztyńskie środowisko plastyczne zdobył II nagrodę za plakat z okazji 80. rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego (1958) oraz za malarstwo w konkursie "Kopernik i jego idea" (1972).

Obrazy Samulowskiego znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum w Białymstoku, w Galerii Septentrion w Lille we Francji oraz w World Trade Center w Bremie.

Opracowała Krystyna Koziełło-Poklewska

 

andrzej samulowski bwa olsztyn

Złocony pejzaż
1998

 

andrzej samulowski bwa olsztyn

Pierwszy jesienny dzień
1995

 

andrzej samulowski bwa olsztyn

Zimowa zatoka
1988

 

pixel image Zdjęcia z Wernisażu

samulowski sawaniuk wystawa galeria bwa olsztyn

samulowski sawaniuk wystawa galeria bwa olsztyn

samulowski sawaniuk wystawa galeria bwa olsztyn

samulowski sawaniuk wystawa galeria bwa olsztyn

   
 
pixel image Wernisaż wystawy: 4 lutego 2010, godz. 17.00
pixel image Zamknięcie wystawy: 14 marca 2010 r.